Wstęp  |   Kolekcje osobowe  |   Organizacje. Towarzystwa  |   Różne  |   Teka Pomorza (1936-1939). Dokumentacja - Korespondencja - Materiały redakcyjne  |   Życie Pomorza (1939). Dokumentacja - Korespondencja - Materiały redakcyjne (Kontynuacja Teki Pomorza)  |   Czasopiśmiennictwo Pomorza i Kaszub. Materiały źródłowe - Opracowania - Materiały warsztatowe  |   Literatura Pomorza i Kaszub  |   Biografistyka i leksykografia


Kolekcje osobowe


Adam Bocheński

Urodził się 31 V 1897 roku w Tenczynku koło Krzeszowic. Uczył się w gimnazjum we Lwowie i Wiedniu, maturę zdał w 1916 roku. Następnie odbył służbę w wojsku austriackim i polskim. Od 1921 roku studiował filologię polską i słowiańską na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie uzyskał doktorat w 1932 roku.

Józef Czyżewski

Urodził się 25 marca 1857 w Widlicach. Polski drukarz, działacz narodowy w Gdańsku. Był wnukiem Wawrzyńca Czyżewskiego, majora Wojska Polskiego, który po powstaniu listopadowym osiadł na Pomorzu. Ze względu na otwarcie manifestowaną postawę patriotyczną rodziny, władze pruskie uniemożliwiły Józefowi kończenie progimnazjum w Pelplinie.

Hieronim Derdowski

Poeta kaszubski i dziennikarz. Urodził się 9.03.1852 r. w Wielu, pow. chojnickim na Pomorzu, jako syn Piotra, zamożnego gbura kaszubskiego, oraz Marianny z Kąkolewskich. Wykształceniem chłopca zajął się stryj ksiądz Jan Derdowski, który oddał go do progimnazjum w Kurzętniku w powiecie lubawskim, a po dwu latach do gimnazjum chojnickiego.

Izydor Gulgowski

Nauczyciel, pisarz i etnograf kaszubski, twórca Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach. Urodzony 4.04.1874 r. w Iwicznie w pow. starogardzkim, gdzie ojciec miał 300-morgowe gospodarstwo. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi objął posadę nauczyciela w Dzierzążnie w pow. kartuskim, następnie w Konarzynach w pow. kościerskim ...

Leon Heyke

Pedagog i pisarz kaszubski, ksiądz. Urodzony 10.10.1885 r. w Cierzni pod Kielnem w pow. wejherowskim, był synem Ferdynanda, zamożnego chłopa, sołtysa, i Anny Plock. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Bieszkowicach, do gimnazjum pruskiego w Wejherowie, gdzie przez krótki czas uczyli go języka polskiego prof. Lange i Karabasz.

Jan Karnowski

Literat młodokaszubski, badacz dziejów kultury kaszubskiej, działacz kulturalny, sędzia. Urodzony 16.05.1886 r. w Czarnowie w powiecie chojnickim, w rodzinie kaszubskiej, syn Jana i Anny Wnuk-Lipińskiej, był najstarszym spośród licznego rodzeństwa. Do gimnazjum uczęszczał w Pelplinie oraz w Chojnicach ...

Aleksander Majkowski

Pseud. Mestwin, Mściwoj, Jan Starża, Jan Straża, Świętopełk Sudomski, Vagans Scholasticus. Lekarz, pisarz kaszubski, redaktor i wydawca Gryfa, przywódca ruchu młodokaszubskiego, działacz społeczno-oświatowy i polityczny.

Alfons Albin Olkiewicz

Urodził się 5 listopada 1907 roku w Toruniu. Dziennikarz. Przed wojną jako urzędnik współpracował z prasą pomorską, m. in. "Walką Ludu", "Gazetą Nowską". W latach wojny przebywał w Norwegii i wydawał tam w 1945 roku pismo "Nowa Zorza". Po wojnie zamieszkał w Grudziądzu.

Józef Marian Palędzki

Urodził się 8 XII 1857 roku w Bydgoszczy w rodzinie pochodzenia szlacheckiego, był synem Waleriana Konstantego, właściciela majątku Wyszki w Wielkopolsce i Antoniny Winnickiej. Gimnazjum ukończył w Chełmie, był członkiem tajnych organizacji "Tomasz Zan" i "Mickiewicz", zdał maturę w 1877 roku.

Władysław Pniewski

Dr Władysław Pniewski urodził się 3 lutego 1893 r. w Wielkopolsce, w Gostyniu. Lata dziecięce spędził pod okiem rodziców, którzy w ciężkim okresie zaboru pruskiego uczyli potajemnie swe dzieci języka polskiego, dbając starannie o to, by nie zapomniały ojczystej mowy.

Franciszek Sędzicki

Franciszek Sędzicki przyszedł na świat 11 III 1882 roku, w podkościerskim Rotembarku jako jedno z siedmiorga dzieci średniozamożnego rolnika Jana i Elżbiety z Kropidłowskich. W wieku 17 lat, z powodu niemożności finansowania przez rodziców dalszej edukacji opuszcza kościerskie progimnazjum ...

Bernard Sychta

Bernard Sychta przyszedł na świat 21 marca 1907 r. w Puzdrowie w powiecie kartuskim jako syn zamożnego rolnika i zarazem współwłaściciela cegielni Jana i Anny z domu Karszny, pochodzącej z odległego o 12 km Potęgowa.