Wstęp

Główną intencją zainicjowania niniejszej witryny jest zapoznanie szerokiej rzeszy zainteresowanych problematyką kaszubsko-pomorską z zawartościa treściową monumentalnej spuścizny prof. Andrzeja Bukowskiego (1911-1997), prawie w całości przekazanej po jego śmierci Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Jej twórca, oprócz własnego przebogatego warsztatu naukowego, zgromadził w swoich zbiorach szereg bezcennych archiwaliów, rękopisów i fragmentów spuścizn najwybitniejszych działaczy oraz literatów, ludzi nauki i kultury. Pomorskie środowiska naukowe wartość merytoryczną tej spuścizny określają jako swoiste "odkrycie Ameryki" dla badań kaszubsko-pomorskich. Jeszcze za życia Andrzeja Bukowskiego o jego zbiorach krążyły legendy. Obecnie pracownicy naukowi i studenci (po przedstawieniu stosownych zaświadczeń od promotora czy danej jednostki uczelnianej) mogą bez przeszkód korzystać z już opracowanych zasobów, zaś niniejsza strona ma za zadanie jeszcze bardziej ułatwić dotarcie do nich.

Czytaj więcej...

Podziały według:

  1. Kolekcje osobowe
  2. Organizacje. Towarzystwa
  3. Różne
  4. Teka Pomorza (1936-1939). Dokumentacja - Korespondencja - Materiały redakcyjne
  5. Życie Pomorza (1939). Dokumentacja - Korespondencja - Materiały redakcyjne (Kontynuacja Teki Pomorza)
  6. Czasopiśmiennictwo Pomorza i Kaszub. Materiały źródłowe - Opracowania - Materiały warsztatowe
  7. Literatura Pomorza i Kaszub
  8. Biografistyka i leksykografia